PRIVACY STATEMENT MERCUUR TAAL

Mercuur Taal vraagt u bij een inschrijving als student om persoonlijke gegevens. Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat uw privacy wordt beschermd en dat er met uw gegevens geen dingen gebeuren die u niet wilt. Daarom hanteren wij dit privacyreglement. Hierin leest u hoe we met uw gegevens omgaan. Dit privacyreglement is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

ABOUT US

Mercuur Taal is a language school for learning the Dutch language. Mercuur offers language courses for beginners, intermediate and advanced learners. Mercuur organizes a gamesnight once a month for our students and other expats interested in improving their Dutch.

Mercuur Taal
Eerste Weteringplantsoen 2c
1017 SJ Amsterdam
0031(0)20 693 42 50
info@mercuurtaal.nl
www.mercuurtaal.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Indien u gebruik maakt van de diensten van Mercuur Taal en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mercuur Taal verstrekt, verwerkt Mercuur Taal de volgende persoonsgegevens van u:

·        voor- en achternaam
·        straat, huisnummer, postcode, woonplaats
·        telefoonnummer
·        e-mailadres
·        land van herkomst

Deze gegevens verwerkt Mercuur Taal uitsluitend met het oog op een goede dienstverlening aan (potentiële) klanten.

DOELEINDEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens om

·        contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt;
·        u te informeren over uw cursus;
·        u per mail te kunnen informeren over gerelateerd nieuws of evenementen.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Mercuur Taal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast worden uw gegevens verwijderd als u daarom vraagt. Wij bewaren uw gegevens 3 jaar na het volgen van een cursus bij Mercuur Taal.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Mercuur Taal verstrekt geen gegevens aan derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@mercuurtaal.nl

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

We have drawn up this privacy statement to demonstrate that we take your privacy very seriously.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mercuurtaal.nl

COOKIES

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer, laptop, tablet of smartphone wordt opgeslagen op het moment dat u een website bezoekt. Vrijwel alle websites maken gebruik van cookies.

Door het gebruik van cookies functioneert onze website beter. We krijgen door het plaatsen van cookies meer inzicht in het gebruik van onze website en de effectiviteit hiervan. Zo kunnen we zien hoe vaak en wanneer bepaalde pagina’s bezocht worden, welk type apparaten gebruikt wordt door bezoekers en welke webpagina’s het meest interessant zijn. Uw surfgegevens op onze website worden niet gedeeld met derden.

Soorten cookies
Mercuur Taal maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hoeft geen toestemming gevraagd te worden voor deze verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u meer informatie over de betreffende cookies.

Functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel voor de werking van onze website. Ze ondersteunen de website en faciliteren onze diensten.

Analytische cookies
Mercuur Taal  gebruikt geen analytische cookies.

AANPASSING VERKLARING

Mercuur Taal  behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. De laatste versie wordt steeds op onze website gepubliceerd. Aangeraden wordt deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent.

Amsterdam, mei 2018